Geschiedenis

Ballast is het oudste Dispuut dat de A.S.V. Dizkartes rijk is. Al medio 1991 worden er Dispuutsavonden georganiseerd door lid-oprichters Paul van Zon, Martijn Koppert, Jeroen van Vliet, Gradie Hofstra en Arjan Maes. In 1993 wordt het Dizputenregelement ingevoerd en wordt voor Ballast achteraf de de oprichtingsdatum van 1 maart 1992 vastgesteld. Ballast hoeft geen aspirant-tijd meer te doorlopen. De naam Dispuut Ballast wordt door de vereniging erkend in 1992, in 1993 wordt dan ook besloten dat, hoewel Dizkartes de term dizpuut hanteert, Ballast zich hier niet aan hoeft te houden.

Het Dispuut is van mening dat er bij zo’n grote groei qua structuur en beleid het een en ander moet veranderen, maar het bestuur vertoont te weinig initiatief. Omdat het nog geen tijd is voor een nieuw bestuur, wordt het Dispuut opgericht om zich actief met het verenigingsbeleid bezig te houden. Ballast heet aanvankelijk ‘Schijt’.

Schijt ondersteunt het liberale gedachtegoed en wordt binnen de in hun ogen aanvankelijk links georiënteerde vereniging al snel uitgemaakt voor “ballenclubje”, dit is de basis van de eerste lettergreep van de huidige naam. Het “Last” komt van het idee dat het Dispuut zich actief bemoeit met het verenigingsbeleid. Vandaar dat er een naamswijziging plaatsvindt tot Bal-last, dat tevens staat voor het evenwicht dat het Dispuut zal brengen binnen de Vereniging.

Ballast organiseert van oudsher de Ballast-Barbecue, voorafgaand aan het Eindfeest, sinds 2016 beter bekend als het zogenaamde festival-substituut Overuren. Verder is het jaarlijkse Oud en Nieuw Diner een van de tradities die de leden van Dispuut Ballast koesteren. 

Voorts heeft het Dispuut verschillende feesten georganiseerd, zoals het Ie Lustrumfeest in het najaar van 1997 met als thema “Tie-Tanic” met een optreden van IsOokSchitterend, op dat moment hoog in de hitparades. In 2005 werd dit grootse succes gevolgd door het IIe Lustrumfeest “Ballast Is Lam, Sheik Your Booty”. Ook het IIIe Lustrumfeest “De Bestorming van de Ballastille” in februari 2007 was een groots en grandioos. Daarnaast gaan de Lustra van Dizkartes, bij het eerste was de kop van 2000 rond, al jaren gepaard met het Bourgondisch Diner, compleet met varkens aan het spit en food-fights. Voor de Dispuutsleden zelf gelden onder andere de bootreis langs de kust van Turkije in 2002 voor het IIe Lustrum en natuurlijk de reis naar Portugal, behorende bij het IIIe Lustrum, als hoogtepunten.

In het voorjaar van 2012 werd het IVe lustrum afgetrapt met het stijf uitverkochte feest “Ballastavia: PiratenPartij”. Verder waren absolute hoogtepunten dat jaar de lustrumreis naar Thailand en het lustrumweekend in Frankrijk, waar meer dan veertig Ballastianen acte de présence gaven.

Afgelopen Ve lustrum in 2017: hoogtepunten moesten worden overtroffen, waarin geen ziel teleurgesteld. Het lustrumjaar werd als donderslag op heldere hemel afgetrapt met het alleszeggende lustrumfeest “SCHIJT”. Prop grosso modo 60 Ballastianen in een château, zo werd het lustrumweekend vormgegeven. Afgetopt met een reis langs de Nicaraguaanse westkust was het 25-jarig bestaan van Dispuut Ballast een feit. 

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."