Lustrumfeest begin Februari

Vandaag is tijdens het disputenoverleg bekend geworden dat Dispuut Ballast haar twintigste verjaardag begin februari 2012 zal mogen vieren.

Dit vierde grootse Lustrumfeest zal traditiegetrouw samen met het Eerstejaarsdiner plaatsvinden op zat. 11 februari, het eerste weekend direct na de tentamens. Zet deze datum dus alvast dik rood omcirkeld in je agenda, want it is gonna be legen-dary!

 

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."