Author Archives: Spier

Kamp 2013

Gisteren is ons het heuglijke nieuws ter ore gekomen dat Jilles van Drooge, de penningsmeester van Dispuut Ballast,  is benoemd tot kampvoorzitter 2013. Gezien zijn rijke palmares en ervaring binnen de gelederen van de A.S.V. Dizkartes, kan dit niet anders dan een groot succes worden. De leden wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe functie.

Intro 2013

Met gepaste trots hebben wij kennis genomen van het feit dat twee zeer gewaardeerde leden volgend jaar deel zullen nemen aan één van de mooiste commissies die de A.S.V. Dizkartes rijk, de Introductiecommissie. RJ Koster en Bram Wikkerink zullen op respectievelijk het geld en de Dizkartiaanse waarden en regels toezien tijdens Intro 2013.

Dispuut Ballast wenst hen veel succes toe in hun nieuwe functie.

Lustrumborrel

Op vrijdag 30 november zal Dispuut Ballast haar IVe Lustrumborrel houden voor de disputen der A.S.V. Dizkartes. De disputen zijn vanaf 21.00 welkom op de kroeg.

Lustrumfeest begin Februari

Vandaag is tijdens het disputenoverleg bekend geworden dat Dispuut Ballast haar twintigste verjaardag begin februari 2012 zal mogen vieren.

Dit vierde grootse Lustrumfeest zal traditiegetrouw samen met het Eerstejaarsdiner plaatsvinden op zat. 11 februari, het eerste weekend direct na de tentamens. Zet deze datum dus alvast dik rood omcirkeld in je agenda, want it is gonna be legen-dary!

 

Nieuwe Site

Vanaf heden wordt de nieuwe website geïmplementeerd, zodra ook de mailing weer werkt zal ik een ieder de log-in gegevens sturen.

Namens het Bestuur van Dispuut Ballast wensen wij jullie alvast veel plezier toe in het gebruik.

Voor vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met de Voorzitter.

 

Mans wint Lokale Omroep Award Televisie met STUG

Bekijk hier het filmpje:

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."