Kamp 2013

Gisteren is ons het heuglijke nieuws ter ore gekomen dat Jilles van Drooge, de penningsmeester van Dispuut Ballast,  is benoemd tot kampvoorzitter 2013. Gezien zijn rijke palmares en ervaring binnen de gelederen van de A.S.V. Dizkartes, kan dit niet anders dan een groot succes worden. De leden wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe functie.

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."