Schot zijn carrière zit in het schot

Ondanks zijn niet geringe curriculum vitae, heeft ons zeer gewaardeerd lid Rick Schot zijn carrière een nieuwe impuls gegeven. Na een stage van een half jaar in Assen zal hij volgend jaar vanaf september een half jaar stage gaan lopen in Zuid-Afrika. Gretig als hij is, heeft hij ook zijn carrière bij Dizkartes een vervolg weten te geven. Als hoofd activiteiten zal hij Jilles in de kampcommissie vergezellen. Dispuut Ballast wenst hem veel succes en wijsheid toe.

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."