Robert-Jan in bestuur Dizkartes!

Op de ALV van de A.S.V. Dizkartes van 14 mei jl. is ons zeer gewaardeerd lid Robert-Jan Koster aangenomen als penningmeester vereniging voor het bestuursjaar 2013-1014. Als echte man van de centen beloofde hij gisteren dan ook goed op de centen te passen het aankomende verenigingsjaar. Trots wist hij ook te melden in huize Casa Nova gewoond te hebben en momenteel te wonen in huize strijkbout. Dat hij momenteel ‘spoer’ is liet hij hierbij onvermeld. Dispuut Ballast wenst hem veel succes en wijsheid toe bij deze nieuwe uitdaging.

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."