Intro 2013

Met gepaste trots hebben wij kennis genomen van het feit dat twee zeer gewaardeerde leden volgend jaar deel zullen nemen aan één van de mooiste commissies die de A.S.V. Dizkartes rijk, de Introductiecommissie. RJ Koster en Bram Wikkerink zullen op respectievelijk het geld en de Dizkartiaanse waarden en regels toezien tijdens Intro 2013.

Dispuut Ballast wenst hen veel succes toe in hun nieuwe functie.

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."