Nederlandse diplomaat afgeluisterd door NSA

Seoul, 3 april 2014 – Het schandaal rondom de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, heeft zich uitgebreid naar Nederlandse diplomaten. Uit documenten van klokkenluider Edward Snowden die de Britse krant The Guardian afgelopen woensdag publiceerde, blijkt dat het dataverkeer van een stagiair op de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea de afgelopen jaren is  bespioneerd. Uit de documenten blijkt verder dat de stagiair de NSA de nodige hersenkonkels heeft bezorgd. De Amerikanen begrepen weinig van zijn taalgebruik en hadden sterke vermoedens dat het om gecodeerde taal ging. Nerd=nerd, lekker jan en snaak=snaak bleken opvallend vaak de revue te passeren in het onderschepte dataverkeer.  De Amerikaanse ambassadeur is door minister Timmermans van buitenlandse zaken op het matje geroepen. De Nederlandse ambassade in Seoul gaf bij monde van een stagiair de volgende reactie: “Lekker jan.”

 

Inloggen

"Wij verkeren in de stellige overtuiging dat Onze Lieve Heer met genegenheid op onze
levenswijze en onze daden neerkijkt en dat hij BALLAST kansen en leiding
verschaft tot in eeuwigheid van dagen."